Home

Free Big Collection of People Silhouettes Vector GraphicDeze website is eigendom van de stichting SIN-NL en wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

SIN-NL streeft naar :
– verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten
– preventie van medische fouten

Lees: pleidooi van arts Leana Wen om patient te laten meelezen bij opstellen van medisch dossier.

Een arts zei tijdens een consult met een patient:
het medisch dossier is toch ter verdediging van de arts????

Dit is natuurlijk uiterst pijnlijk en incorrect.
Het medisch dossier hoort een exacte weergave te zijn van de medische situatie van een patiënt met anamnese, met medische geschiedenis, registratie van alle symptomen, registratie van lichamelijk onderzoek en registratie van aanvullende onderzoeken (laboratorium, beeldvormend etc), behandelplan, begeleiding, resultaten van behandeling, medicatiegegevens, medische adviezen, correspondentie.
Medische dossiers zijn helaas nog steeds veelal onvolledig en incorrect, hetgeen jaren geleden geconstateerd werd in oa NIVEL rapport 2007 Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen en rapporten van de IGZ. Talloze slachtoffers van medische fouten melden bij SIN-NL ernstige fouten in hun medische dossiers.
Uit een onderzoek van de Consumentenbond 14 febr. 2014 bleek dat veel huisartsen weigeren om een kopie van het medisch dossier aan patiënten te verstrekken, hoewel de WGBO hen hiertoe verplicht.

Vertrouwen is goed, controle is beter.
Wees op Uw hoede als patiënt, wees alert: vraag een kopie op van  Uw medische dossiers op bij huisarts, medische specialist, verpleegkundige. Controleer de inhoud en corrigeer eventuele fouten.  Hiertoe bent U gerechtigd volgens de WGBO.

Op 8 april 2016 bleek uit een onderzoek van de Consumentenbond dat veel medische dossiers niet volledig of niet correct waren en dat artsen zelfs onterecht weigerden om kopieën te verstrekken.

Op 2 november 2015 bleek uit een onderzoek dat de meeste Nederlanders zelf hun eigen medisch dossier willen beheren. De WGBO geeft patiënten recht op een volledige kopie van hun medisch dossier, inzage en – correctierecht.

Ter navolging: het  UMC Utrecht heeft op 24 maart 2015 bekend gemaakt dat patiënten via internet toegang hebben tot hun medisch dossier. Hier is dus sprake van een belangrijke ontwikkeling mbt de invoering van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD).
December 2015: ook het AVL heeft patienten digitale toegang gegeven tot hun eigen medisch dossier.
Het blijkt echter dat deze zgn patientenportalen slechts zeer beperkte toegang tot gegevens verstrekken.