Home

Free Big Collection of People Silhouettes Vector GraphicDeze website is eigendom van de stichting SIN-NL en wordt gepubliceerd in het algemeen belang.

SIN-NL streeft naar :
– verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten
– preventie van medische fouten

Er blijken al jarenlang grote problemen ten aanzien van de volledigheid en correctheid van medische dossiers alsmede het respecteren van het doorzenden van uw medische gegevens. Daarom het volgende advies van SIN-NL: Vertrouwen is goed, controle is beter.

Wees op Uw hoede als patiënt, wees alert: vraag een kopie op van  Uw medische dossiers op bij huisarts, medische specialist, verpleegkundige.  Controleer de inhoud en corrigeer fouten per mail of per brief. Vraag om een inhoudsopgave, hoofdstukken en aantal pagina’s.
Hiertoe bent U gerechtigd volgens de WGBO.
In 2020 is heeft de overheid nb per tijdelijke maatregel toegestaan om uw medische gegevens te verzenden zonder uw toestemming, zie artikel
Indien u uw medisch dossier waar u recht op hebt volgens de WGBO zullen veel artsen en ziekenhuizen u tegenwerken om uw medisch dossier te ontvangen. Zij willen niet dat u hen controleert.
Dit blijkt oa uit het artikel op www.nrc.nl 25 okt. 2019

Toelichting

Lees: pleidooi van arts Leana Wen om patient te laten meelezen bij opstellen van medisch dossier.

Een arts zei tijdens een consult met een patient:
het medisch dossier is toch ter verdediging van de arts????

Dit is natuurlijk uiterst pijnlijk en incorrect.
Het medisch dossier hoort een exacte weergave te zijn van de medische situatie van een patiënt met anamnese, met medische geschiedenis, registratie van alle symptomen, registratie van lichamelijk onderzoek en registratie van aanvullende onderzoeken (laboratorium, beeldvormend etc), behandelplan, begeleiding, resultaten van behandeling, medicatiegegevens, medische adviezen, correspondentie.
Medische dossiers zijn helaas nog steeds veelal onvolledig en incorrect, hetgeen  herhaaldelijk gemeld en geconstateerd is :
– Volgens een NIVEL rapport april 2018 is een vijfde van de patienten niet bekend met het inzagerecht.

– 8 april 2016 bleek uit een onderzoek van de Consumentenbond dat veel medische dossiers niet volledig of niet correct waren en dat artsen zelfs onterecht weigerden om kopieën te verstrekken.

-17 sept. 2016 publiceerde de Patientenfederatie een rapport waaruit bleek dat medische dossiers vaak onvolledig zijn.

Op 2 november 2015 bleek uit een onderzoek dat de meeste Nederlanders zelf hun eigen medisch dossier willen beheren. De WGBO (1995) geeft patiënten recht op een volledige kopie van hun medisch dossier, inzage en – correctierecht.

Uit een onderzoek van de Consumentenbond 14 febr. 2014 bleek dat veel huisartsen weigeren om een kopie van het medisch dossier aan patiënten te verstrekken, hoewel de WGBO hen hiertoe verplicht. Dit bleek ook sept. 2016.

Het NIVEL rapport 2007 Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen en rapporten van de IGZ vermeldt dat een groot deel van de medische dossiers onvolledig en incorrect is.